برنامه محاسبه LDL Calculator Ver 1.0.0

برنامه محاسبه LDL Calculator Ver 1.0.0

این برنامه برای محاسبه LDL Cholesterol – Low-density lipoprotein نوشته شده است و از شما درخواست دارم که بعد از دانلود و استفاده از برنامه ، پیشنهادات خود را برایم ارسال کنید  .

با تشکر

 

لینک دانلود

 

برنامه محاسبه LDL Calculator Ver 1.0.0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.