وبلاگ شخصی روزبه

روزنوشت ، بعد از مدت ها ، روزبه ، نوشتن

خیلی وقت دستم به نوشتن نمیره
خیلی وقت دستم به نوشتن نمیره

خیلی وقت دستم به نوشتن نمیره

خیلی وقت دستم به نوشتن نمیره ، دلیلش هرچیزی هست ، از این وضع خوشم نمیاد امید وارم بتونم مثل قبلا ها زیاد بنویسم از تجربه های زندگی تا سفر و طبیعت گردی و تکنولوژی و … حتی شده فقط…