دریای توفان داره

خواننده و ترانه سرا: احمد عاشورپور
آهنگ ساز : میر نقیبی
دریای توفان داره

 

لینک دانلود موسیقی

دانلود آهنگ

 

دریا توفان داره وای، باد و باران داره وای

گیله مردای خوانه: می نازنین یار لیلی

موجا با دس زنِه پس، نیه بیدار هیکس

خورا کوشتان دره، بایه تی کنار لیلی

تی خانه آباد لیلی، هی، ولانِه آباد لیلی، هی

فارسه تی گوش ایمشب می داد و بیداد لیلی، می داد و بیداد لیلی

دریا طوفان داره یار، باد و باران داره یار

واستی ایمشب بایم، دریا کناران لیلی

باز پریشانه می دیل، لیلی نالانه می دیل

دوتا بال کم دارم، بایم تی سامان لیلی

می جان جانان لیلی، هی، جه باد و باران لیلی، هی

مشکل بتانم بایم ،دریا کناران لیلی، دریا کناران لیلی

یاد او مهتابی شبان، کی شومی دریا لبان

تی مو ماچی دیی، می شانه رو باد لیلی

سورخه دسمالا داری، ایسه می یادگاری

مره وعده دایی، آیه تره یاد لیلی

من تی خاطرخوام لیلی، تنهای تنهام لیلی، هی

موشکیله ایمشب دریا بیگیره آرام لیلی- بیگیره آرام لیلی

 

احمد عاشورپور

 

برگردان فارسی

 

دریای طوفانی

دریا طوفان داره وای، باد و باران داره وای

گیله مرد می خواند: یار نازنین من لیلی

موج را با دست پس می زند، هیچکس بیدار نیست

خود را می کشد، تا در کنار تو باشد

خانه ات آباد لیلی- این باد نمی گذارد

به گوش تو برسد امشب صدای داد و بیدادم لیلی، صدای داد و بیدادم لیلی

دریا طوفان دارد، باد و باران دارد

باید امشب بیایم، کنار ساحل دریا، لیلی

باز دلم نالان و پریشان است، لیلی

دو بال پریدن کم دارم که بیایم نزد تو، لیلی

مشکل بتوانم بیایم، کنار ساحل دریا، لیلی

یاد آن شب های مهتابی که می رفتیم لب ساحل

باد موهایت را روی شانه ام بوسه می دهد، لیلی

آ